Actimentia jest projektem finansowanym z Erasmus+ ukierunkowanym na wspieranie codziennej aktywności fizycznej osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub demencją oraz ich opiekunów poprzez e-learning i materiały wideo, co pomoże im zachować jakość życia oraz dobre samopoczucie.

O co chodzi w Actimentia?

Liczba osób z demencją na świecie stale rośnie. Jest to to jedna z najważniejszych przyczyn niepełnosprawności i zależności od innych wśród osób starszych. Często leży także u podstaw procesu wykluczenia społecznego. Ma znaczący wpływ nie tylko na osoby, lecz także ich kariery zawodowe, rodziny oraz społeczności.

Demencja jest chorobą, która rozwija się stopniowo, a odpowiedni program ćwiczeń może poprawić stan chorych. Wysiłek fizyczny także może poprawić jakość życia pacjentów oraz opóźnić postęp demencji.

Actimentia stara się w tym pomóc! Projekt opracowano z myślą o rozwinięciu podstawowych umiejętności w zakresie ćwiczeń fizycznych wśród opiekunów formalnych/nieformalnych, aby mogli korzystać z nich regularnie podczas sprawowania opieki i dbania o zdrowie pacjentów z demencją, jak również podczas dbania o siebie, aby uniknąć nadmiernego stresu i wypalenia.

Główną grupą odbiorców projektu są opiekuni formalni/nieformalni oraz osoby na powiązanych stanowiskach zawodowych (pracownicy socjalni, fizjoterapeuci, instruktorzy rekreacji ruchowej, teraeucie zajęciowi). Sprawują oni opiekę i nadzór nad starszymi osobami, u których zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) lub demencję we wczesnej, średniej lub późnej fazie. Drugą grupą docelową są oczywiście pacjenci chorujący na demencję.

O tym właśnie jest Actimentia.

Jak Actimentia zrealizuje swoją misję?

Głównym celem projektu Actimentia jest opracowanie interaktywnej platformy szkoleniowej, opartej na materiałach wideo, tak aby wprowadzić aktywność i ćwiczenia fizyczne do codziennego życia opiekunów i podopiecznych.

Rezultaty szkoleń wspierają autonomię i zdrowie pacjentów oraz opiekunów, a także działają prewencyjnie wobec demencji i zaburzeń poznawczych.

Nasi partnerzy

Niemcy

Austria

Bulgaria
Izrael

Francja

Polska

Niemcy

Grecja

Europa

ZASTRZEŻENIE PRAWNE UE

Projekt realizowany ze wsparciem programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej strony internetowej nie stanowi udzielenia poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Numer Referencyjny Projektu: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Obserwuj nas