אקטימנטיה הוא שמו של פרויקט אירופאי בקרן אירסמוס+ שמטרתו היא לקדם פעילות גופנית בחיי היומיום של אנשים עם ירידה קוגניטיבית או עם דמנטיה, ובקרב מטפליהם, ככלי הכרחי לשימור איכות החיים והרווחה הנפשית. מטרה זו תושג באמצעות למידה מרחוק ובאמצעות סרטי וידאו.

מהו הרעיון מאחורי אקטימנטיה?

השם Actimentia מורכב מהמילים באנגלית “activity” (פעילות) ו״dementia” (דמנטיה).

מספר החולים בדמנטיה בעולם גדל והולך. דמנטיה היא גורם מרכזי למוגבלות ותלות בגיל הזקנה בכל העולם, והיא כוללת לעיתים קרובות דחייה חברתית. השפעתה גדולה לא רק על החולים עצמם, אלא גם על מטפליהם, על בני משפחתם, ועל החברה כולה.

דמנטיה היא מחלה המתפתחת בהדרגתיות, ועיסוק בפעילות גופנית עשוי לשפר את מצבם של החולים. פעילות גופנית עשויה גם לשפר את איכות חיי החולים ולעכב את התקדמות המחלה.

אקטימנטיה באה לסייע בנושא זה! היעד של אקטימנטיה הוא לפתח מיומנות בסיסית בהבנת פעילות גופנית בקרב מטפלים פורמליים כמו גם לא פורמליים, כך שיוכלו להפעיל חולים באופן קבוע בתהליך הטיפול, על מנת לשפר את איכות חיי החולים ,כמו גם את איכות החיים שלהם עצמם ,ובכך לצמצם את העומס הכרוך בתהליך הטיפול.

קבוצת היעד של פרויקט זה היא מטפלים פורמליים ואפורמליים ואנשי מקצוע רלוונטיים אחרים (עובדים סוציאליים, מדריכי אימון גופני). הם ינחו חולי דמנטיה בדרגות שונות של חומרה, או כאלה שאובחנה אצלם ירידה קוגניטיבית (MCI – mild cognitive impairment). אבל גם חולי הדמנטיה עצמם, כמובן, הם קבוצת יעד ככל שניתן.

זה הרעיון מאחורי פרויקט אקטימנטיה.

איך תושג מטרת אקטימנטיה?

המטרה העיקרית של אקטימנטיה היא לפתח פלטפורמה אינטראקטיבית המבוססת על סרטי וידיאו, כך שהחומר על פעילות גופנית ואימון גופני, כולל תכניות אימון, יעמוד באופן קבוע לרשותם של החולים ומטפליהם.

הפעילות הגופנית עשויה לקדם את בריאותם ועצמאותם של החולים, וכן את בריאות המטפלים, ולתרום למניעת הדרדרות המחלה בקרב החולים.

משתתפי הפרויקט

Germany

Austria

Bulgaria
Israel

France

Poland

Germany

Greece

Europe

הצהרה של הEU
בתמיכה של תכנית האירסמוס+ של האיחוד האירופאי.
התמיכה של נציבות האיחוד האירופאי בהפקה של האתר אינה כוללת אחריות על התכנים אשר משקפים את נקודת מבטם בלבד של משתתפי הפרויקט. הנציבות אינה אחראית על השימוש אשר ייעשה במידע שייכלל באתר.
מספר הפרויקט: 2018-1-DE02-KA204-005231

עקבו אחרינו