Το Actimentia είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της σωματικής άσκησης στην καθημερινή ζωή των ατόμων με ήπια γνωστική δυσλειτουργία ή άνοια και των φροντιστών τους, μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και των βίντεο ως απαραίτητο εργαλείο για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και ευεξίας τους.

Τι είναι το πρόγραμμα ACTIMENTIA?

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με άνοια παγκοσμίως αυξάνεται συνεχώς. Η άνοια είναι μια σημαντική αιτία αναπηρίας και εξάρτησης μεταξύ των ηλικιωμένων παγκοσμίως και συχνά αποτελεί μια διαδικασία κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στα άτομα, αλλά και στους φροντιστές τους, στις οικογένειες και στις κοινότητες.

Η άνοια είναι μια ασθένεια που αναπτύσσεται βαθμιαία και ένα κατάλληλο πρόγραμμα άσκησης μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση των ασθενών με άνοια. Η άσκηση μπορεί επίσης να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και να καθυστερήσει την πρόοδο της άνοιας.

Εδώ είναι που έρχεται το έργο Actimentia! Το Actimentia έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει βασικές δεξιότητες σχετικά με τη σωματική άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα των επίσημων / άτυπων φροντιστών ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν τακτικά κατά τη διάρκεια της φροντίδας τους για τη διατήρηση της ευημερίας των ασθενών με άνοια καθώς και για τους ίδιους, αλλά και με γνώμονα την αποφυγή του υπερβολικού άγχους και της εξλαντλησης.

Η κύρια ομάδα στόχος του έργου είναι οι επίσημοι / άτυποι φροντιστές και οι σχετικοί επαγγελματίες (κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές φυσικής αγωγής). Αυτοί θα επιβλέπουν ή θα φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα που έχουν διαγνωστεί με MCI (ήπια γνωστική εξασθένηση) ή άνοια στο πρώιμο, μεσαίο ή μεταγενέστερο στάδιο της νόσου.Η δευτερεύουσα ομάδα στόχου είναι φυσικά οι ίδιοι οι ασθενείς με άνοια.

Αυτό είναι το περιεχόμερνο και ο σκοπός του ACTIMENTIA

Πως θα επιτύχει το πρόγραμμα ACTIMENTIA τους στόχους του?

Ο κύριος στόχος του έργου Actimentia είναι η ανάπτυξη μιας διαδραστικής πλατφόρμας κατάρτισης, βασισμένης σε βίντεο, με σκοπό να φέρει τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση στην ημερήσια ρουτίνα των φροντιστών και των επωφελούμενων.

Οι συνέπειες της εκπαίδευσης προάγουν την αυτονομία και την υγεία των ασθενών και των φροντιστών και συμβάλλουν στην πρόληψη και επιβράδυνση της άνοιας και της ΗΝΔ.

Οι εταίροι μας

Γερμανία

Αυστρία

Βουλγαρία
Ισραήλ

Γαλλία

Πολωνία

Γερμανία

Ελλάδα

Ευρώπη

EU Disclaimer

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.Αναφορά έργου: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Ακολουθησε μας