Actimentia е проект по програма Еразъм +, чиято цел е да насърчава физическата активност в ежедневието на хора с леко когнитивно увреждане или деменция и техните болногледачи, чрез електронно обучение и видеоклипове, като необходим инструмент за запазване на качеството на живот и благосъстоянието им.

Каква е темата на Actimentia

Броят на хората, живеещи с деменция в световен мащаб, непрекъснато нараства. Деменцията е основна причина за увреждането и зависимостта сред възрастните хора по света и често е в основата на процеса на социално изключване. То има значително въздействие не само върху болните, но и върху техните болногледачи, семейства и общности.

Деменцията е заболяване, което постепенно се развива и подходяща програма за упражнения може да подобри състоянието на пациентите. Упражненията могат също да подобрят качеството на живот на пациента и да забавят прогреса на прогресирането й.

Върху това се базира проектът Actimentia! Actimentia има за цел да разработи физически упражнения и дейности с цел придобиване на основни физически умения при формални / неформални болногледачи, така че те да могат да ги използват редовно в ежедневието си, като дават задачи за поддържане на благосъстоянието на пациентите с деменция, както и да ги използват те самите за предотвратяване на стрес и претоварване.

Основната целева група на проекта са формални / неформални болногледачи и съответните професионалисти (социални работници, инструктори по физическо възпитание). Те ще контролират или ще се грижат за възрастни хора с диагноза MCI (леко когнитивно увреждане) или деменция начален, среден ил напреднал стадий на заболяването.
Вторичната целева група, разбира се, са пациенти с деменция.

Това е основната идея на проект Actimentia

Как Actimentia ще осъществи мисията си?

Основната цел на проекта Actimentia е да се разработи интерактивна платформа за обучение, базирана на видеоклипове, която да допринесе за подобряване на физическа активност и въвеждането на физически упражнения в ежедневието на болногледачи и болни.Ефектите от обучението насърчават автономността и подобряване на здравето на пациентите и болногледачите, допринасят за превенцията и забавянето на деменцията и MCI.

Нашите партньори са от

Германия

Австрия

България
Израел

Франция

Полша

Германия

Гърция

Европа

EU Disclaimer

С подкрепата на програма ЕРАЗМУС+.
Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект №: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Следвайте ни