PARTNERZY PROJEKTU ACTIMENTIA

Projekt Actimentia realizowany jest przez poniższe instytucje.

Instytut Nauk Sportowych przy Uniwersytecie w Münster (Niemcy), Koordynator

Instytut Nauk Sportowych (IfS) jest częścią Wydziału 07 – Psychologii i Nauk Sportowych przy Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Instytut liczy siedem obszarów, 60 pracowników i około 1600 studentów. Jest jedną z największych instytucji nauk sportowych w Niemczech. IfS skoncentrowany jest przede wszystkim na uzyskiwaniu jak najlepszych wyników badań, co prowadzi do pozyskiwania środków finansowych oraz doktorów, oraz osiąganiu znaczących wyników edukacyjnych w zakresie programów studiów. Aby osiągnąć postawione cele, Instytut prowadzi współpracę z licznymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

CONTACT
Website: https://www.uni-muenster.de
E-mail: verwaltung@uni-muenster.de

BFI Oberösterreich (Austria)

BFI – Instytut rozwoju zawodowego (www.bfi-ooe.at) jest organizacją szkolenia zawodowego z Górnej Austrii, która spełnia wymagania rynku pracy XXI wieku. Instytut stał się liderem rynkowym w różnego rodzaju formach powrotu na rynek pracy, edukacji drugiej szansy, kwalifikacji zawodowych w służbie zdrowia, sektorze społecznym i innych zawodach usługowych. Oferuje zintegrowane spektrum edukacyjne i szkoleniowe, obejmujące wszystkie poziomy kwalifikacji – w tym tytuły akademickie – stosowane zawodowo przez indywidualnych uczestników, organizacje, spółki lub szczególne grupy interesów oraz interesariuszy.

CONTACT
Website: https://www.bfi-ooe.at
E-mail: service@bfi-ooe.at

Stowarzyszenie Generations (Bulgaria)

Stowarzyszenie GENERATIONS – jest organizacją non-profit z siedzibą w Sofii w Bułgarii. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób 50+, pomagając tworzyć mosty społeczne poprzez wdrażanie praktyk integracyjnych i szeregu tematów związanych z adaptacją siły roboczej – opracowywanie i realizacja szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, w tym zarządzanie różnorodnością, wspieranie równowagi praca-życie oraz kompatybilność pracy i obowiązków opiekuńczych. Staramy się wspierać proces zarządzania różnicami w świetle zmian demgraficznych i społecznych.

CONTACT
Website: http://www.generations-bg.eu
E-mail: generationsbg@gmail.com

Zinman College of Physical Education and Sport Sciences przy Instytucie Wingate (Izrael)

Wingate College of Physical Education and Sport Sciences (WIN) jest akredytowaną instytucją akademicką poświęconą nauce o ćwiczeniach i edukacji fizycznej. Oferuje zarówno programy studiów licencjackich, jak i magisterskich, przekazując studentom wiedzę teoretyczną i stosowaną na temat wielu dziedzin sportu, ćwiczeń oraz ruchu ludzkiego ciała, jak na przykład fizjologia ćwiczeń, uczenie motoryczne, pedagogika sportu, biomechanika, kinezjologia, filozofia sportu, a także powiązanych nauk takich jak zdrowie i żywienie. Poza obszarami specjalizacji oferowanymi przez College, takimi jak rehabilitacja sercowa, zaadaptowana aktywność fizyczna, kształtowanie postawy i zarządzanie sportowe, College oferuje także unikatowy program aktywności fizycznej i zdrowia w podeszłym wieku. Program funkcjonuje już od 20 lat i zdobył światową renomę.

CONTACT
Website: http://www.wincol.ac.il
E-mail: wincol@wincol.ac.il

PLinEU (Polska)

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU jest pionierską organizacją pozarządową z Krakowa, która rozwija, promuje i realizuje innowacyjne metody edukacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz programy kształcenia przez całe życie w oparciu o ideę Work Life Balance. Udzieliliśmy wsparcia ponad 2000 osobom, 500 organizacjom i przedsiębiorstwom. Z sukcesem udało nam się zrealizować wiele projektów społecznych, głównie w obszarze wspierania Life Balance. W naszej pracy stale poszukujemy najlepszych sposobów na uaktywnienie i wspieranie tych, którzy są skłonni do aktywności na rynku pracy lub w swoim środowisku, a przy tym chętni są uczyć się przez całe życie. Od 2015 roku realizujemy projekty profilaktyczne oraz aktywizujące seniorów w obszarze aktywności fizycznej, mentalnej oraz społecznej. Od 2019 prowadzimy Centrum Aktywności Seniorów, które skupia na codzień ponad 60 osób 60+ z Krakowa.

CONTACT
Website: http://www.plineu.org
E-mail: plineu@plineu.org

Interactive 4D (France)

Od 2010 roku, Interactive 4D projektuje i opracowuje poważne gry edukacyjne oraz gamifikowane narzędzia e-learningowe aby sprostać rosnącym potrzebom w zakresie:

  • Szkoleń zawodowych: gry edukacyjne, platformy LMS oraz gamifikowane moduły e-learningowe.
  • Inteligentne miasta oraz regiony, które chcą promować swoje dziedzictwo kulturalne i naturalne oraz budować świadomość obywateli na temat zagadnień środowiska i bezpieczeństwa.
  • E-zdrowie (narzędzia oceny zdrowia, telemedycyna, edukacja zdrowotna pacjentów, szkolenia dla pracowników służby zdrowia).

W projekcie Actimentia, INTERACTIVE 4D jest odpowiedzialne za zaprojektowanie i opracowanie gamifikowanej platformy e-learningowej online, która ma zawierać program ćwiczeń fizycznych oparty na filmach przygotowanych przez partnerów projektu.
Interactive 4D zajmuje się także opracowaniem strony internetowej i jej okresową aktualizacją..

CONTACT
Website: http://www.interactive4d.com 
E-mail : a.lacapelle@interactive4d.com 

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (Niemcy)

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg jest jednym z największych dostawców usług dla osób starszych w Badenii-Wirtembergii. Zajmuje się opieką dla ponad 2 tysięcy osób starszych, przy pomocy zespołu 1,5 tys. pracowników. Oferuje różnego rodzaju możliwości mieszkalne, od mieszkań chronionych do wewnętrznej opieki mieszkalnej, społeczności mieszkalne dla osób starszych, pokoleniowe domy rodzinne, jak również wachlarz usług wspierających mieszkanie we własnym domu. Przez ponad 200 lat, fundacja powołana w ramach prawa cywilnego oraz jej poprzednicy realizują dwie podstawowe funkcje: utrzymanie usług i obiektów socjalnych a także zachęcanie do i realizacja innowacji w sektorze socjalnym. Zauważalne jest to szczególnie w pracach działu B+R Wohlfahrtswerk, który zaangażowany jest różnorodne projekty badawcze i modelowe dotyczące m.in. wdrażania i integracji digitalizacji w domach i oferach opieki dla seniorów.

CONTACT
Website: https://www.wohlfahrtswerk.de
E-mail: info-bildungszentrum@wohlfahrtswerk.de

Frodizo (Greece)

“FRODIZO” to pozarządowa organizacja non-profit, której celem jest świadczenie usług z zakresu opieki społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, dzięki czemu mogą zachować maksymalny poziom autonomii i dobrego samopoczucia. FRODIZO organizuje i uczestniczy w inicjatywach społecznych, które promują aktywne starzenie się, niezależność oraz włączenie społeczne osób starszych i niepełnosprawnych.

CONTACT
Website: http://www.frodizo.gr
E-mail : info@frodizo.gr 

Egrepa – European Group for Research into Elderly and Physical Activity
Associated partner

EGREPA to Europejska Grupa Badań nad Aktywnością Fizyczną Osób Starszych. Aktywność fizyczna osób starszych jest szybko rozwijającym się obszarem badań. Organizacja EGREPA powstała podczas Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Aktywności Fizycznej, Starzenia Się i Sportu, zorganizowanej na Uniwersytecie w Jyväskylä, w Finlandii w 1992 roku. Podczas wydarzenia dostrzeżono potrzebę powołania międzynarodowej europejskiej organizacji naukowej, która mogłaby zająć się tymi zagadnieniami. Od tego czasu, EGREPA organizowała i współtworzyła szereg wydarzeń skoncentrowanych na osiągnięciu swych celów statutowych.

CONTACT
Website: http://www.egrepa.org
E-mail: neyael@wincol.ac.il

ZASTRZEŻENIE PRAWNE UE

Projekt realizowany ze wsparciem programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej strony internetowej nie stanowi udzielenia poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Numer Referencyjny Projektu: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Obserwuj nas