Contact

האם אתה רוצה לדעת יותר על Actimentia או לשתף את החוויה שלך עם פלטפורמת Actimentia?

שלח לנו אימייל אל actimentiaproject (בכתובת) interactive4d.com

הצהרה של הEU
בתמיכה של תכנית האירסמוס+ של האיחוד האירופאי.
התמיכה של נציבות האיחוד האירופאי בהפקה של האתר אינה כוללת אחריות על התכנים אשר משקפים את נקודת מבטם בלבד של משתתפי הפרויקט. הנציבות אינה אחראית על השימוש אשר ייעשה במידע שייכלל באתר.
מספר הפרויקט: 2018-1-DE02-KA204-005231

עקבו אחרינו