מהו הרעיון מאחורי אקטימנטיה?

אקטימנטיה הוא שמו של פרויקט אירופאי בקרן אירסמוס+ שמטרתו היא לקדם פעילות גופנית בחיי היומיום של אנשים עם ירידה קוגניטיבית או עם דמנטיה, ובקרב מטפליהם, ככלי הכרחי לשימור איכות החיים והרווחה הנפשית. מטרה זו תושג באמצעות למידה מרחוק ובאמצעות סרטי וידאו.

 

כיצד יצרנו את התרגילים הווירטואליים לפלטפורמת “actimentia.org”

תוצרים אינטלקטואליים

פיתוח הפרויקט יכלול 5 תוצרים עיקריים הכוללים מטלות ופעילויות ספציפיות:

תוצר 1 (Intellectual Output 1 – IO1) – מחקר הערכה מקדים, ובדיקת ההשפעה של פעילות גופנית על חולי דמנטיה

מחקר ההערכה המקדים נועד להגדיר את סדרי העדיפויות מבחינת צורת האימונים של פעילות גופנית ומבחינת הדרך החינוכית להעביר אותן. משימה זו תתבצע על בסיס הראיונות עם חולים ועם מטפליהם. המטרה היא לבחור את הצורה המתאימה לבנות את תכניות האימונים, והדרכים ליישם אותן בטיפול בבית או בקהילה. בחירה זו חייבת להיעשות בצורה מדויקת וקולעת ככל שניתן כדי ליצור את התוצאות הטובות ביותר שאפשר כדי להשיג את מירב השיפור מבחינה פיסית, מנטלית, וחברתית בקרב חולי הדמנטיה ומטפליהם.

עם תום מחקר הערכה מקדים זה, יוכן מדריך שיסכם את האסטרטגיה שתיקבע לתכנית האימונים וכן עקרונות התכנית.

תוצר 2 (IO2) – פיתוח של תכנית האימונים עצמה

מטרת התכנית עצמה, שתבוסס על תוצר 1 (IO1), היא להפיק חומר אחראי ועדכני בנושא פעילות גופנית שמתאימה למטפלים הפורמליים והאפורמליים.

1. תכנית פדגוגית

מטרת תכנית זו היא לבנות יחידות לימוד והסברים על שיטות בפעילות גופנית שיתאימו למטפלים.

2. פיתוח התכנים

Tמטרת התכנים שיפותחו בפרויקט אקטימנטיה היא ללמד את המטפלים הפורמליים והאפורמליים מיומנויות בסיסיות בהוראת פעילות גופנית כך שהם יוכלו להשתמש בהן במסגרת טיפולם בחולי הדמנטיה למען קידום הרווחה הגופנית והנפשית של המטופלים, אבל גם לקידום רווחתם הם.

תכני הקורסים יהיו פשוטים ומובנים וכן קלים לביצוע למטפלים ולמטופלים, בבית או במסגרת קהילתית. התכנים יכללו שלושה מסלולי לימוד שיילמדו בעזרת הפלטפורמה האינטרנטית, וכן מסלול רביעי שיוקדש לניסיון מעשי. במסלול זה הלומדים יוכלו להתאמן על הידע שרכשו.

תוצר 3 (IO3) פיתוח הפלטפורמה האינטרנטית של אקטימנטיה

הפלטפורמה האינטרנטית ללמידה מרחוק תהיה מקור חינוכי פתוח המציע יחידות למידה מותאמות לשימוש למטפלים הפורמליים והאפורמליים כמו גם לספקי תכניות לימוד, למנהלים ונותני שירות לקשישים בעלי דמנטיה, ולארגוני קשישים. יישום החומר הנלמד יהיה מונגש וקל להפעלה, והחומר יתחדש על בסיס קבוע.

מלבד יחידות הלימוד שיכללו חומר לימוד בסיסי, תכיל הפלטפורמה גם:

  • • סדרות של סרטי וידאו שיופקו על ידי אנשי מקצוע בתחום הפעילות הגופנית לגיל הזקנה כולל הדרכה, עצות ו”טיפים” שיסיעו ביצירת יחידות אימון.
  • • משחקי אינטרנט אינטראקטיביים הכוללים תנועה (exergames).
  • • יצירת קבוצות משתתפים שיתקשרו באינטרנט, אשר יוכלו להחליף חוויות ואינפורמציה בין המשתתפים.

תוצר 4 (IO4) – ניסוי ראשוני בשטח (מחקר חלוץ) ובדיקת התאמה של התרגילים המתוכננים

המטרה העיקרית של תוצר זה היא לבדוק האם מבנה התכנית והתרגילים אכן מתאימים, והאם הם באמת מספקים את צרכי אוכלוסיית היעד – כלומר חולי דמנטיה.

מחקר החלוץ ייערך בשטח על ידי כל משתתף (ארגון) בנפרד בתנאים שהוא אמור להיות מיושם. מחקר החלוץ ייערך בפיקוח של מדריכים מומחים שימונו לכך על ידי כל משתתף בנפרד.

תוצר 5 (IO5) הנחיות והמלצות – תעודת סיום קורס

Tהמטרה העיקרית של תוצר זה היא להציע צעדים ליישום אשר יטמיעו את תכני הפלטפורמה האינטרנטית – אקטימנטיה ככלי אימון שימושי עבור אנשי מקצוע ועבור מתלמדים המעוניינים ללמוד את הנושא.

במקביל, מתוכננת תעודת סיום מיוחדת לקורס המוצע שתשמש למיסוד הפלטפורמה ואשר תוכר למטרות אימון בערוצים נרחבים בכל מדינה.

הצהרה של הEU
בתמיכה של תכנית האירסמוס+ של האיחוד האירופאי.
התמיכה של נציבות האיחוד האירופאי בהפקה של האתר אינה כוללת אחריות על התכנים אשר משקפים את נקודת מבטם בלבד של משתתפי הפרויקט. הנציבות אינה אחראית על השימוש אשר ייעשה במידע שייכלל באתר.
מספר הפרויקט: 2018-1-DE02-KA204-005231

עקבו אחרינו