Какво е Actimentia

Actimentia е проект по програма Еразъм +, който има за цел да насърчава физическата активност на хора с лека деменция чрез безплатна онлайн програма за физическа активност.

Как създадохме виртуалните упражнения за платформата “actimentia.org”

РАБОТНИ ПАКЕТИ

Развитието на Actimentia ще бъде разделено на 5 основни работни пакета, със специфични дейности и задачи:

IO1 – Базово проучване и въздействие на физическата активност върху пациенти с деменция

Целта на базовото проучване е да се определят приоритетите на обучението чрез конкретните примери от проекта. Целта е да се подберат правилните форми на физическа активност и начините за нейното прилагане при домашна и обществена грижа. То трябва да се основава на щателно проучване, за да се постигнат най-добрите резултати по отношение на физическите, психическите и социалните ползи за пациентите с деменция и техните болногледачи.

В края на проучването ще бъде подготвено ръководство, което да обобщи стратегията за обучение и да определи елементите на съдържанието на обучението.

IO2 – Развитие на образователното съдържанието на обучението на Actimentia

Въз основа на резултатите от IO1, развитието на съдържанието има за цел да предостави пълен и добре установен обучителен материал за формалните / неформални болногледачи.

1. Педагогически план

Педагогическият план има за цел да дефинира различните обучителни модули и методи, които ще бъдат комбинирани за работа с физически упражнения при обучение на формални / неформални болногледачи.

2. Развитие на учебното съдържание

Разработването на съдържанието на проекта ACTIMENTIA се състои в развитието на основни умения за физическа дейност за формални / неформални болногледачи, така че те да могат да я прилагат редовно, по време на изпълнението на ежедневните им задачи, с цел поддържане на благосъстоянието на техните бенефициенти, както и за себе си за предотвратяване на прекомерния стрес и прегаряне.

Основната характеристика на тези курсове е, че ще бъдат семпли и възможни за изпълнение както за болногледачите, така и за възрастните хора, в дома или в общността.
Структурата на учебното съдържание се състои от три учебни пътеки (ЛП), които ще бъдат предоставени чрез платформата и инструментите за електронно обучение, както и четвърта, отделна насока, посветена на ученето чрез експериментиране, където учащите ще имат възможност да практикуват придобитите от тях знания.

IO3 – ACTIMENTIA разработване на учебната платформа

Платформата за електронно обучение на Actimentia ще бъде отворена образователна ресурсна среда, предлагаща модули за електронно обучение, адаптирани за използване от формални и неформални болногледачи, съответните доставчици на услуги за възрастни и обучение през целия живот, заинтересовани страни в областта на социалните грижи и грижите за дементно болни, организации и общности за грижи за възрастни. Той ще бъде реализиран в съответствие с отворен архитектурен подход, позволяващ разширяемост, лесен достъп и постоянно адаптиране към нови учебни материали.

Платформата, освен основните раздели, посветени на учебния материал, ще съдържа:

Серия от обучителни видеоклипове, създадени от партньорите – експерти в областта на физическата активност в различни ситуации, със съвети как да се изпълнява и прилага обучителния материал.
Интерактивна сериозна игра (приложение Exergame).
Виртуална общност от практическо прилагане, което позволява обмен на информация и опит между обучаемите.

IO4 – Пилотно обучение и валидация

Основната цел на този резултат е да се тества цялостната структура на проекта и да се провери дали валидните резултати в неговите рамки покриват нуждите на крайните потребители.

Пилотните обучения ще се извършат в условията на „реалния живот” на партньорските организации под надзора на обучителните експерти на всеки партньор.

IO5 – Насоки и препоръки – сертифициране

Основната цел на тази работен пакет е реализирането на определени действия, които ще консолидират платформата ACTIMENTIA като полезен инструмент за обучение на професионалистите в социалните грижи и за личното ползване на заинтересованите обучаеми.

Успоредно с това ще бъде планирано сертифициране за цялостния курс на обучение като ценен инструмент за валидиране на платформата чрез установените национални канали за образование и обучение.

EU Disclaimer

С подкрепата на програма ЕРАЗМУС+.
Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект №: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Следвайте ни