НОВИНИ

24-28 февруари 2020 г.

Трета среща на консорциума. Срещата беше организирана в град Патра (Гърция), от Фродизо.

18-19 юни 2019 г.

Второ заседание на консорциума. Срещата беше организирана в град Ница (Франция), от Interactive 4D.

Февруари 12-13, 2019

Първата среща по проекта се проведе в Мюнстер, Германия, градът на координиращата организация -Институт по спортни науки към Мюнстерския университет.

EU Disclaimer

С подкрепата на програма ЕРАЗМУС+.
Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект №: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Следвайте ни