Контакт

Искате ли да научите повече за Actimentia или да споделите опита си с платформата Actimentia?

Изпратете ни имейл до actimentiaproject (at) interactive4d.com

EU Disclaimer

С подкрепата на програма ЕРАЗМУС+.
Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект №: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Следвайте ни