ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACTIMENTIA

Το έργο ACTIMENTIA έχει αναπτυχθεί από τους ακόλουθους οργανισμούς:

Το Ινστιτούτο Επιστημών Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Munster (Γερμανία) – συντονιστής

Το Ινστιτούτο Επιστημών Αθλητισμού και Άσκησης (IfS) είναι τμήμα του Τμήματος 07 – Ψυχολογία και Αθλητικές Επιστήμες στο Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Αποτελούμενο από επτά τομείς λειτουργίας, περίπου 60 υπαλλήλους και περίπου 1600 φοιτητές, το IfS είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αθλητικών επιστημών στη Γερμανία. Το κύριο μέλημα του προγράμματος IfS έγκειται στην υπεροχή της έρευνας που έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση χρηματοδότησης και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην εκπληκτική διδασκαλία σε σχολικά και μη σχολικά προγράμματα σπουδών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υπάρχουν πολλές συνεργασίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

ΕΠΑΦΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.uni-muenster.de
E-mail: verwaltung@uni-muenster.de

BFI Oberösterreich (Αυστρία)

Το BFI – Ινστιτούτο επαγγελματικής εξέλιξης (www.bfi-ooe.at) είναι ένα ανώτερο αυστριακό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας του 21ου αιώνα. Έχει καταστεί ηγέτης στην αγορά σε όλες τις παραλλαγές της επανένταξης στην αγορά εργασίας, της δευτερογενούς εκπαίδευσης και των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της υγείας, των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που καλύπτει όλα τα επίπεδα πιστοποίησης προσόντων – συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών τίτλων – τόσο για επαγγελματικές όσο και για βοηθητικές εφαρμογές για μεμονωμένους συμμετέχοντες, οργανισμούς, εταιρείες ή ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων και ενδιαφερομένους.

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.bfi-ooe.at
E-mail: service@bfi-ooe.at

Association Generations (Βουλγαρία)

Association GENERATIONS – είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο σύλλογός μας εργάζεται για άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, οικοδομώντας κοινωνικές γέφυρες εφαρμόζοντας διαγενεακές πρακτικές, ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού – ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης της διαφορετικότητας, της ενίσχυσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της συμβατότητας της εργασίας με τις ευθύνες παροχής φροντίδας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία διαχείρισης των διαφορών υπό το πρίσμα των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών.

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.generations-bg.eu
E-mail: generationsbg@gmail.com

Το κολέγιο Φυσικής άσκησης και επιστημών του αθλητισμού Zinman στο Ινστιτούτο Wingate (Ισραήλ)

Το Wingate κολέγιο Φυσικής άσκησης και επιστημών του αθλητισμού (WIN) είναι αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα αφιερωμένο στις επιστήμες άσκησης και φυσικής αγωγής. Προσφέρει τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά προγράμματα, παρέχοντας στους φοιτητές θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.wincol.ac.il
E-mail: wincol@wincol.ac.il

PLinEU (Πολωνία)

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συμβούλων PLinEU είναι πρωτοπόρος μη κυβερνητική οργάνωση από την Κρακοβία, η οποία επεξεργάζεται, προωθεί και εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση ανέργων και προγράμματα διά βίου μάθησης βασισμένα στην ιδέα της ισορροπημένης διαβίωσης. Έχουμε βοηθήσει περισσότερα από 2000 άτομα, 500 οργανισμούς και επιχειρήσεις. Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά κοινωνικά έργα, κυρίως στον τομέα της βοήθειας για την ισορροπημλενη διαβίωση. Στο έργο μας, συνεχίζουμε να αναζητούμε τους καλύτερους τρόπους για να ενεργοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε όσους είναι πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν στην αγορά εργασίας ή στο περιβάλλον τους και βρίσκονται στη διαδικασία της δια βίου μάθησης.

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.plineu.org
E-mail: plineu@plineu.org

Interactive 4D (France)

Από το 2010, η εταιρεία Interactive 4D σχεδιάζει και αναπτύσσει σοβαρά παιχνίδια και δημιουργεί εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στους τομείς:

  • . Επαγγελματική κατάρτιση: παιχνίδια μάθησης, πλατφόρμες LMS και ενσωματωμένα ηλεκτρονικά μαθήματα.
  • . Οι έξυπνες πόλεις και οι έξυπνες περιοχές που επιθυμούν να προωθήσουν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά τους και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας.
  • . Ηλεκτρονική υγεία (εργαλεία αξιολόγησης της υγείας, τηλεϊατρική, εκπαίδευση για την υγεία των ασθενών, κατάρτιση επαγγελματιών υγείας).

Για το πρόγραμμα Actimentia, το INTERACTIVE 4D είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα φυσικών ασκήσεων που βασίζεται σε βίντεο που δημιουργούνται από τους εταίρους του έργου.

Το Interactive 4D είναι επίσης υπεύθυνο για το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και για τις περιοδικές ενημερώσεις της.

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.interactive4d.com 
E-mail : a.lacapelle@interactive4d.com 

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (Γερμανία)

Το Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, φροντίζοντας περίπου 2.000 ηλικιωμένους με μια ομάδα 1.500 εργαζομένων. Προσφέρουμε μια σειρά επιλογών κατοικίας από προστατευμένες κατοικίες έως οικιακή φροντίδα, οικιστικές κοινότητες για ηλικιωμένους και ένα σπίτι γενιάς, καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για υποβοηθούμενη διαβίωση για αυτούς που διαβιούν στο δικό τους σπίτι. Για περισσότερα από 200 χρόνια το ίδρυμα που έχει συσταθεί υπό το αστικό δίκαιο και οι προκάτοχοί του ακολουθούν δύο βασικές λειτουργίες: τη διατήρηση κοινωνικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων και την ενθάρρυνση και εφαρμογή της καινοτομίας στον κοινωνικό τομέα. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι από το 2006 η υπηρεσία Ε & Α του Wohlfahrtswerk ασχολείται με διάφορα ερευνητικά και υποδειγματικά έργα, όπως η υλοποίηση και ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης στις προσφορές στέγασης και φροντίδας ηλικιωμένων.

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.wohlfahrtswerk.de
E-mail: info-bildungszentrum@wohlfahrtswerk.de

ΦΡΟΝΤΙΖΩ (Ελλάδα)

Ο ΦΡΟΝΤΙΖΩ είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να διατηρήσουν το μέγιστο επίπεδο αυτονομίας και ευζωίας. Ο ΦΡΟΝΤΙΖΩ στοχεύει στην οργάνωση και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που προωθούν την ενεργό γήρανση, την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και των μειονεκτούντων ατόμων.

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.frodizo.gr
E-mail : info@frodizo.gr 

Egrepa – European Group for Research into Elderly and Physical Activity
Associated partner

Το EGREPA είναι η Ευρωπαϊκή Ομάδα Έρευνας για τους Ηλικιωμένους και τη Φυσική Δραστηριότητα. Ο ερευνητικός τομέας της φυσικής δραστηριότητας για τους ηλικιωμένους είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Έρευνας για τους Ηλικιωμένους και τη Φυσική Δραστηριότητα (EGREPA) γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη φυσική άσκηση, τη γήρανση και τον αθλητισμό, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Jyvaskyla της Φινλανδίας το 1992. Σε αυτή τη συνάντηση αναγνωρίστηκε η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή διεθνή επιστημονική οργάνωση η οποία θα ασχολείται με αυτές τις ανησυχίες. Από τότε, η EGREPA έχει οργανώσει και συνεργαστεί σε μια σειρά εκδηλώσεων με στόχο την επίτευξη των θεμελιωδών στόχων της.

ΕΠΑΦΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.egrepa.org
E-mail: neyael@wincol.ac.il

EU Disclaimer

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.Αναφορά έργου: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Ακολουθησε μας