ΕΠΑΦΗ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Actimentia ή να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την πλατφόρμα Actimentia;

Στείλτε μας ένα email στο actimentiaproject (at) interactive4d.com

EU Disclaimer

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.Αναφορά έργου: 2018-1-DE02-KA204-005231

© Actimentia 2021

Ακολουθησε μας